ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7 

ΔΑΦΝΗ 17234 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2109027848

 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 313

17342 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 210 9810 824